Proces starzenia się ludności dotyczy całego świata – lecz szczególnie krajów rozwiniętych, w tym Polski – i będzie warunkował w najbliższych latach rozwój państw członkowskich Unii oraz decyzje podejmowane przez nie na płaszczyźnie społecznej i gospodarczej.

Szczególnie ważnym wyzwaniem dla rządów krajowych staje się polityka, której celem jest aktywizacja osób 50+ oraz rozwój instrumentów i narzędzi, które umożliwiają zatrzymywanie tej grupy pracowników na rynku pracy.

Zapraszamy do lektury raportu „Starzenie się społeczeństwa – wyzwanie dla rynku pracy, aktywizacja pracowników 50+”, poświęconego m.in. sposobom przeciwdziałania temu niepokojącemu zjawisku.? Pobierz raport: https://power.parp.gov.pl/…/Starzenie_sie_spoleczenstw.pdf

Przed dwoma laty Bemowska Rada Seniorów zorganizowała Targi Pracy dla Seniorów. Było to przedsięwzięcie wychodzące naprzeciw osobom w wieku emerytalnym, a jednocześnie minimalizujące negatywne skutki zjawiska starzenia się ludności.