Kluczowym działaniem zaplanowanym w ramach naszego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” będzie opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych zachodniopomorskich gmin.

Strategie takie, mądrze wdrażane, przyczynią się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.📣 Prace związane z tworzeniem senioralnych strategii animować będziemy we współpracy z radami seniorów z Dębno – gmina woj. zachodniopomorskie, Miasto Wałcz oraz Miasto Sławno

Strategie polityki senioralnej, opracowane w wielomiesięcznym procesie, trafią na ręce włodarzy. Wierzymy, że jeszcze przed końcem projektu zostaną formalnie przyjęte stosownymi uchwałami i staną się obowiązującymi aktami prawa lokalnego, wyznaczającymi oczekiwany kierunek zmian społecznych.

Na bazie zebranych doświadczeń opracujemy przewodnik dla rad seniorów i samorządów lokalnych upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja w wersji elektronicznej trafi do wszystkich gmin w Polsce, oraz wszystkich zidentyfikowanych rad seniorów, natomiast w wersji wydrukowanej trafi do radnych seniorów i osób zainteresowanych z woj. zachodniopomorskiego.