Naturalną konsekwencją wielu chorób przewlekłych jest pojawiająca się z czasem niepełnosprawność. Ponad połowa orzeczeń o niepełnosprawności zarejestrowanych w naszym systemie dotyczy osób po 60. roku życia!

W przedziale wiekowym 60–69 lat niepełnosprawność dotyczyła blisko 39% Polaków, w przedziale 70–79 – prawie 41%, natomiast powyżej 80 lat – prawie 47% osób.

Piszemy o tym ponieważ 5 maja obchodzony jest Dzień Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Święto to, zapoczątkowane przez Francuzów na początku lat 90. XX wieku, jest sprzeciwem wobec dyskryminacji osób niepełnosprawnych – zarówno w życiu codziennym, jak i w pracy czy w urzędach.

Jak zauważa Rzecznik Praw Obywatelskich: „Ten dzień powinien stać się szczególną okazją do refleksji o sytuacji osób z niepełnosprawnościami w Polsce oraz podejmowanych przez państwo działaniach mających na celu zapewnienie tym osobom możliwości korzystania z praw i wolności człowieka i obywatela na zasadzie równości z innymi.”

Rady seniorów, będące reprezentacją środowiska osób starszych w lokalnych społecznościach, mogą podejmować w tej materii wiele twórczych inicjatyw na rzecz rozwiązywania i łagodzenia problemów osób niepełnosprawnych (w szczególności seniorów).