W Urzędzie Miejskim w Wałczu podsumowaliśmy całoroczne prace nad lokalną polityką senioralną Miasto Wałcz oraz zaprezentowaliśmy propozycje dotyczące ostatecznego kształtu proponowanych rozwiązań, które uczynią życie wałeckich seniorów nieco lepszym.

Bazując na gruntownej diagnozie sytuacji tutejszych seniorów a także wielogodzinnych warsztatach strategicznych z udziałem Miejska Rada Seniorów w Wałczu oraz lokalnych instytucji, stowarzyszeń, organizacji… doszliśmy do wspólnych wniosków, iż działania społeczności samorządowej Miasto Wałcz powinny w najbliższych latach koncentrować się na trzech zasadniczych celach:

  • Cel I. Usprawnienie dostępu osób starszych do opieki medycznej
  • Cel II. Budowa efektywnego systemu obiegu informacji senioralnej
  • Cel III. Rozwój oferty zagospodarowania czasu i rozwoju osobistego seniorów

Do każdego z powyższych celów przyporządkowaliśmy po kilkanaście konkretnych propozycji kierunków działań rekomendowanych do wdrożenia.

Po zakończonym procesie konsultacji „Lokalna polityka senioralna Miasta Wałcz” trafi pod obrady rady miejskiej i – w co głęboko wierzymy – stanie się niebawem obowiązującym prawem lokalnym.

Przedsięwzięcie realizujemy dzięki wsparciu z Programu „Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy”, finansowanego przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.