„Jak powszechnie wiadomo, w społeczeństwie polskim szybko zwiększa się populacja seniorów w proporcji do reszty ludności. Rośnie grupa ludzi jeszcze w miarę zdrowych i sprawnych fizycznie, aktywnych intelektualnie – ze skumulowaną energią. Ludzi pozbawionych jednak zorganizowanych form działania, jakie zazwyczaj narzuca praca zawodowa z równoległym, dynamicznym życiem rodzinnym przy dzieciach w wieku szkolnym…”

Polecamy Wam bardzo ciekawy artykuł autorstwa Andrzeja Wasilewskiego, jaki ukazał się na łamach „Gazety Senior”. Autor dokonuje w nim analizy rzeczywistego stanu funkcjonowania rad seniorów w Polsce w kontrze do sytuacji prawnych zaprogramowanych przez ustawodawcę.

[PRZECZYTAJ]