Rady seniorów przede wszystkim mają charakter konsultacyjny, doradczy i inicjatywny względem samorządu lokalnego. Doskonale jednak członkowie i członkinie rad odnajdują się także w konkretnym działaniu.

Z inicjatywy Rady Seniorów w Miechowie powstało Centrum Wsparcia Osób Starszych (CWOS).

CWOS oferuje bezpłatne usługi w warunkach domowych: rehabilitacja, fizjoterapia, logopeda, psycholog – dla mieszkańców gminy Miechów którzy ukończyli 60 lat i w ciągu ostatnich 6 miesięcy byli pacjentami szpitala.

CWOS prowadzi też działalność informacyjną z zakresu opieki medycznej, społecznej oraz kulturalnej, umożliwia nieodpłatne korzystanie z telefonu i faksu, realizuje działania integracyjne dla osób starszych, szkolenia, wspiera wolontariat.