We wsi Bogusław (Gmina Dębno) odbył się dziś festyn wakacyjny dla mieszkańców. Byliśmy tu obecni ze stoiskiem promocyjnym naszego projektu „Profesjonale i zaangażowane rady seniorów”, na którym wraz Dębnowską Radą Seniorów rozmawialiśmy z mieszkańcami o jakości życia tutejszych seniorek i seniorów.

Zebrane opinie, uwagi i sugestie wykorzystamy w pracach nad tworzoną strategią senioralną dla Gminy Dębno.