Około 200 mieszkańców Gminy Dębno (pow. myśliborski) wzięło udział w badaniu ankietowym, którego celem było m.in. określenie głównych problemów i bolączek tutejszych seniorów.

Okazuje się, że najwięcej wskazań dotyczy transportu publicznego (braku dostępności transportowej). Chodzi tu zarówno o fatalne skomunikowanie poszczególnych wsi z miastem Dębno, jak i samego Dębna z innymi miastami (Kostrzyn, Gorzów, Szczecin itp.)

Druga kategoria problemów dotyczy nieprzyjaznej infrastruktury przestrzennej (np. problem jakości chodników, braku ławek, toalet, miejsc spotkań dla seniorów itp.)

Trzecim problemem jest szeroko rozumiane zaniedbanie potrzeb osób starszych (samotność osób starszych, brak oferty kulturalno-oświatowej, brak zajęć, brak zainteresowania seniorami na wsi, trudności z cyfryzacją itp.)

Czwarty problem wskazywany przez mieszkańców dotyczy jakości opieki zdrowotnej i dostępności do lekarzy specjalistów.

Zrealizowane przez Polską Fundację Społeczeństwa Przedsiębiorczego badanie ankietowe jest jednym z etapów prac nad lokalną strategią senioralną dla Gminy Dębno. Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będzie gwarancją realizacji praw osób starszych. Podobne działanie realizowane jest w Wałczu oraz Sławnie.

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizujemy dzięki wsparciu z Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest finansowany z funduszy EOG.