Miejska Rada Seniorów w Wałczu (powiat wałecki), będzie jedną z tych rad, która weźmie udział w naszym projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów”.

Wśród inicjatyw podejmowanych przez radę z Wałcza wymienić można m.in.: przygotowanie informatora dla seniorów, koperty życia, organizowanie działań międzypokoleniowych.

W 2020 roku rada złożyła także autorski projekt w ramach budżetu obywatelskiego w Wałczu.

Na zdjęciu (od lewej): Weronika Witkowska reprezentantka Polskiego Związku Emerytów i Inwalidów w Wałczu, Regina Pająk (zm.), prezes Wałeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Jadwiga Grzonkowska, Maciej Żebrowski – Burmistrz Miasta Wałcz, Dorota Kasińska – pełniąca obowiązki Przewodniczącej, Teresa Kaczmarek była prezes Rady Seniorów, Henryka Duszek-Grabowska przedstawicielka emerytów.