Większość rad seniorów w Polsce utworzono na podstawie nowego przepisu (art. 5c) Ustawy z dnia 11 października 2013 roku o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, w którym ustawodawca wprowadził możliwość tworzenia gminnych rad seniorów. Przed wprowadzeniem tych zapisów w Polsce powstało 50 rad seniorów lub ciał dialogu społecznego włączających osoby starsze. Obecnie jest ich ponad 400.

Czy wobec tego rad seniorów jest w Polsce dużo? Patrząc na dane ogólnopolskie, można stwierdzić, że statystyki wciąż nie są imponujące. Jeśli wziąć pod od uwagę liczbę gmin w Polsce, okaże się, że rady seniorów funkcjonują zaledwie w 16 proc. z nich.

Należy jednak wziąć pod uwagę, że możliwość tworzenia rad na mocy ustawy o samorządzie jest stosunkowo nowa, dlatego można się spodziewać, że takie inicjatywy będą podejmowane coraz częściej.