W sierpniu 2015 r. powstało Ogólnopolskie Porozumienie o Współpracy Rad Seniorów (OPoWRS) z siedzibą w Krakowie, jako oddolna inicjatywa gminnych Rad Seniorów z 6 dużych miast Polski. Dziś Porozumienie zrzesza rady seniorów z 90 miast i gmin!

Dzięki zaangażowaniu ośrodków senioralnych z tak wielu stron kraju, Porozumienie staje się organizacją, której głos liczy się w sprawach polityki senioralnej. Wspólne działanie daje szanse realnego wpływu na bieżącą politykę społeczną osób starszych w Polsce.

Porozumienie jest organizatorem Ogólnopolskiego Kongresu Rad Seniorów, w ramach którego przedstawiciele seniorów z całej Polski mają możliwość spotkania się, wymiany doświadczeń, przedyskutowania problemów, z którymi mierzą się na co dzień, a także przedstawienia swoich oczekiwań i potrzeb. Pod koniec 2020 r. odbyła się trzecia edycja tego wydarzenia, tym razem on-line. Wzięło w niej udział około 200 osób!

Na stronie internetowej http://opowrs.org.pl/ znajdziecie relację z wydarzenia oraz komplet materiałów merytorycznych.