Rady seniorów pełnią istotną rolę konsultacyjną i doradczą dla lokalnych włodarzy, mogą też zgłaszać własne inicjatywy do realizacji przez gminę.

W skład rady seniora wchodzą przedstawiciele osób starszych a także lokalnych podmiotów działających na rzecz osób starszych, m.in. uniwersytetów trzeciego wieku, stowarzyszeń emerytów, kombatantów itp.