Na stronie Główny Urząd Statystyczny pojawiła się świeża publikacja poświęcona opisowi różnych aspektów życia osób starszych w Polsce.

W publikacji scharakteryzowano populację osób starszych oraz zaprezentowano ich sytuację ekonomiczną oraz mieszkaniową. Dokonano także prezentacji wybranych zagadnień związanych ze zdrowiem, pomocą społeczną oraz aktywnością osób starszych.

Polecamy Państwu analizę tego materiału. Z pewnością dostarczy on wielu inspiracji, jeżeli chodzi kierunki działań, które wymagają szczególnego wsparcia i zaangażowania rad seniorów.

[Zobacz raport]