Dzisiejszy dzień (11 czerwca) spędziliśmy w Dębnie (powiat myśliborski) gdzie odbyły się warsztaty w ramach prac nad tworzeniem strategii senioralnej dla Gminy Dębno.

Strategia senioralna odpowie na pytania:

  • Co zrobić aby seniorom w gminie żyło się lepiej?
  • Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podjąć lokalne władze, instytucje czy też organizacje społeczne?
  • Jak przedsiębiorstwa prywatne mogłyby współtworzyć środowisko przyjazne seniorom?
  • Jakie prosenioralne przedsięwzięcia i inwestycje są najpilniejsze?

Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy diagnozę sytuacji osób starszych w gminie Dębno. Dyskutowaliśmy także o bolączkach tutejszych seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Dębnowskiej Rady Seniorów, przedstawiciele lokalnych instytucji (m.in.: Dzienny Dom Senior + w Dębnie, Biblioteka Publiczna MiG Dębno im. Antoniego Dobrowolskiego, Ośrodek Pomocy Społecznej w Dębnie, Szpital w Dębnie im św. Matki Teresy z Kalkuty, Komenda Powiatowa Policji, Dębnowski Ośrodek Kultury) a także pracownicy Urzędu Miejskiego w Dębnie z Panią Wiceburmistrz Joanna Stąsiek-Janicka i Sekretarzem Gminy Mirosławem Turów na czele.