Dziś udaliśmy się do Wałcza, gdzie zorganizowaliśmy kolejne warsztaty w ramach prac nad strategią senioralną Miasta Wałcz do 2030 roku.

W spotkaniu uczestniczyli zarówno członkowie Miejskiej Rady Seniorów w Wałczu, jak i przedstawiciele lokalnych instytucji i organizacji, którym na sercu leży dobrostan najstarszych mieszkańców Wałcza.

Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród 200 mieszkańców Wałcza. Dotyczyło ono sytuacji tutejszych seniorów tj. pozytywów życia w Wałczu, problemów, z jakimi mierzą się seniorzy oraz proponowanych rozwiązań.

Zastanawialiśmy się także nad najważniejszymi i najpilniejszymi działaniami, jakie należy podjąć aby warunki życia i sytuacja wałeckich seniorów poprawiły się.

W ciągu najbliższych kilku tygodni zredagujemy finalną wersję lokalnej strategii senioralnej dla Wałcza, która trafi na ręce władz miasta, burmistrza i radnych.