Dzisiejszy dzień (14 czerwca) spędziliśmy w Sławnie, gdzie odbyły się warsztaty w ramach prac nad tworzeniem strategii senioralnej dla Miasta Sławno.

Strategia senioralna odpowie na pytania:

  • Co zrobić aby seniorom w gminie żyło się lepiej?
  • Jakie działania na rzecz osób starszych powinny podjąć lokalne władze, instytucje czy też organizacje społeczne?
  • Jak przedsiębiorstwa prywatne mogłyby współtworzyć środowisko przyjazne seniorom?
  • Jakie prosenioralne przedsięwzięcia i inwestycje są najpilniejsze?

Strategia senioralna, mądrze wdrażana, przyczyni się do rozwiązania wielu problemów społecznych i będą gwarancją realizacji praw osób starszych.

Podczas warsztatów zaprezentowaliśmy diagnozę sytuacji osób starszych w Sławnie. Dyskutowaliśmy także o bolączkach tutejszych seniorów.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Rada Seniorów Miasta Sławno oraz przedstawiciele lokalnych instytucji (m.in. Policja, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejska Biblioteka Publiczna). Gospodarzem spotkania był Mieczysław Grabowski, zastępca burmistrza Sławna, pełniący jednocześnie funkcję przewodniczącego tutejszej rady seniorów.