Komisja Europejska przedstawiła zieloną księgę, która zapoczątkować ma szeroką debatę polityczną na temat wyzwań i szans, jakie wiążą się ze starzeniem się społeczeństwa w Europie.

Przedstawiono w niej wpływ tej wyraźnej tendencji demograficznej na naszą gospodarkę i społeczeństwo oraz zwrócono się do społeczeństwa o wyrażenie opinii na temat działań, jakie należy w tym kontekście podejmować, w ramach konsultacji publicznych, które będą trwały 12 tygodni.

To doskonała okazja dla rad seniorów i wszelkich innych organizacji senioralnych o zabranie głosu w sprawach istotnych dla swojego środowiska.

Dowiedz się więcej:https://ec.europa.eu/poland/news/210127_age_pl