Bony na inicjatywy

Finansowe wsparcie senioralnych inicjatyw

Nie ma sensu opracowywać lokalnych strategii senioralnych, jeżeli nie będą one realizowane. Aby więc nadać stworzonym dokumentom mocy sprawczej, przejdziemy od słów do czynów i wdrożymy wraz z radnymi seniorami kilka pierwszych pilotażowych projektów/inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska osób starszych. Zostaną one wsparte łączną kwotą ok 21 tys. złotych.

 
złotych wsparcia
 
godzin wsparcia animacyjnego
 
zrealizowane inicjatywy
 
zaangażowane rady

Inicjatorami i realizatorami pilotażowych przedsięwzięć będą radni seniorzy, my natomiast obejmiemy ich 150-godzinnym wsparciem animacyjnym (pomoc w wypracowaniu koncepcji inicjatyw, inspirowanie, bieżące doradztwo, nadzór nad zgodnością działań z założeniami projektu, wsparcie realizacyjne, organizacyjne, promocyjne itp.).

Takie podejście pozwoli pokazać radnym seniorom „praktyczność” podejmowanych działań oraz możliwości, jakie stwarza lokalna polityka senioralna: od wizji, poprzez działania, do konkretnych efektów.

Zakładamy realizację co najmniej 3 różnych inicjatyw. Ich specyfika, czy charakter będą ograniczone jedynie pomysłowością radnych seniorów. Warunek konieczny: inicjatywa musi być odpowiedzą na jeden lub kilka zdiagnozowanych problemów lokalnych, innymi słowy musi wpisywać się w wypracowaną politykę senioralną danej gminy.

Skip to content