O projekcie

Celem projektu „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów” jest wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

W ramach projektu odbędzie się 200 h warsztatów tematycznych oraz 2-dniowe seminarium sieciujące (wymiana doświadczeń), z których skorzysta co najmniej 80 radnych z co najmniej 8 rad seniorów. Kluczowym działaniem będzie natomiast opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Finałem projektu będzie z kolei pilotażowe wdrożenie zapisów strategii poprzez realizację co najmniej trzech senioralnych inicjatyw.

Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie przewodnik dla rad seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce.

Realizatorem przedsięwzięcia jest Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina.

Skip to content