Organizator

Od 2009 r. wspieramy rozwój przedsiębiorczości w województwie zachodniopomorskim oraz skutecznie aktywizujemy społeczności lokalne.

W stolicy regionu zorganizowaliśmy 16. edycji największych regionalnych Targów Pracy. Dzięki każdej z nich co najmniej kilkadziesiąt osób znajduje nową lub lepszą pracę.

Z kolei w niewielkich miejscowościach powiatu myśliborskiego wywołaliśmy niespotykaną dotychczas aktywność społeczną osób starszych. Nasze 5-letnie senioralne przedsięwzięcie edukacyjne „Pora Seniora” zdobyło prestiżowe wyróżnienie w plebiscycie Rzecznika Praw Obywatelskich.

W dowód uznania zostało wpisane do „Złotej Księgi Dobrych Praktyk na Rzecz Społecznego Uczestnictwa Osób Starszych”, wyróżniającej najlepsze praktyki senioralne w Polsce. Aktywnie wspieramy także lokalnych liderów ze środowisk wiejskich w kreowaniu pozytywnych zmian społecznych w ich małych ojczyznach.

Przez ostatnią dekadę zrealizowaliśmy projekty o łącznej wartości ponad 2,5 mln złotych. Złożyło się na nie kilka tysięcy godzin szkoleń, warsztatów i innych form edukacyjnych, z których skorzystało co najmniej kilkanaście tysięcy osób.

Nasze główne kompetencje to:

  1. Aktywizacja społeczności lokalnych

  2. Aktywizacja seniorów

  3. Przedsiębiorczość i rynek pracy

 

Naszą misją jest przyczynianie się do rozwoju gospodarczego kraju, w szczególności regionu zachodniopomorskiego, poprzez ożywianie wśród mieszkańców ducha przedsiębiorczości, kształtowanie aktywnego stosunku do życia, inspirowanie do działania na rzecz lokalnych społeczności.

Skip to content