Srebrna konferencja

2-dniowa Srebrna Konferencja i wymiana doświadczeń

Odpowiedzią na brak regularnej współpracy pomiędzy radami seniorów z różnych gmin będzie organizacja dwudniowego wyjazdowego seminarium sieciującego pn. SREBRNA KONFERENCJA. Seminarium będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, budowania sieci kontaktów, czy zwyczajnej integracji środowiska rad seniorów, które mają szansę zaowocować w przyszłości. Podczas seminarium odbędą się inspirujące prezentacje poświęcone promocji najlepszych krajowych dobrych praktyk działania rad seniorów. Odbędą się też panele dyskusyjne.

 
uczestników
 
prelekcji i debat
 
dni inspirujących spotkań
 
wieczorek integracyjny

Przykładowe zagadnienia poruszone podczas seminarium:

  • W jaki sposób w praktyce rozumieć zapisy ustawy odnoszące się do rady seniorów?

  • Czy rady seniorów powinny w swoich działaniach ograniczać się jedynie do starszych mieszkańców?

  • W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla rad seniorów?

  • Jak budować partnerską pozycję rady wobec samorządu?

Ostateczny katalog tematów zostanie wypracowany w toku projektu (po realizacji zajęć warsztatowych), jako odpowiedź na potrzeby rad.

Na seminarium sieciujące złoży się co najmniej 8 prelekcji i 2 debaty, a także wieczorek integracyjny, będący okazją do rozmów kuluarowych w nieco mniej formalnej atmosferze. Planowana liczba uczestników to co najmniej 80 osób. Do udziału w seminarium zaprosimy wszystkie zachodniopomorskie rady (ustalony będzie limit osób aby jak najwięcej rad mogło skorzystać, niemniej pierwszeństwo będą miały te objęte wsparciem warsztatowym).

Wszystkie prelekcje i debaty, wraz z prezentacjami, zostaną udostępnione w formie całościowej relacji video na stronie internetowej projektu, platformie YouTube oraz Facebook.

Skip to content