Seminarium

2-dniowe seminarium i wymiana doświadczeń

Odpowiedzią na brak regularnej współpracy pomiędzy radami seniorów z różnych gmin będzie organizacja dwudniowego wyjazdowego seminarium sieciującego. Seminarium będzie doskonałą okazją do wymiany doświadczeń, budowania sieci kontaktów, czy zwyczajnej integracji środowiska rad seniorów, które mają szansę zaowocować w przyszłości. Podczas seminarium odbędą się inspirujące prezentacje poświęcone promocji najlepszych krajowych dobrych praktyk działania rad seniorów. Odbędą się też panele dyskusyjne.

 
uczestników
 
prelekcji i debat
 
dni inspirujących spotkań
 
wieczorek integracyjny

Przykładowe zagadnienia poruszone podczas seminarium:

  • W jaki sposób w praktyce rozumieć zapisy ustawy odnoszące się do rady seniorów?

  • Czy rady seniorów powinny w swoich działaniach ograniczać się jedynie do starszych mieszkańców?

  • W jaki sposób powinno wyglądać wsparcie dla rad seniorów?

  • Jak budować partnerską pozycję rady wobec samorządu?

Ostateczny katalog tematów zostanie wypracowany w toku projektu (po realizacji zajęć warsztatowych), jako odpowiedź na potrzeby rad.

Na seminarium sieciujące złoży się co najmniej 8 prelekcji i 2 debaty, a także wieczorek integracyjny, będący okazją do rozmów kuluarowych w nieco mniej formalnej atmosferze. Planowana liczba uczestników to co najmniej 80 osób. Do udziału w seminarium zaprosimy wszystkie zachodniopomorskie rady (ustalony będzie limit osób aby jak najwięcej rad mogło skorzystać, niemniej pierwszeństwo będą miały te objęte wsparciem warsztatowym).

Wszystkie prelekcje i debaty, wraz z prezentacjami, zostaną udostępnione w formie całościowej relacji video na stronie internetowej projektu, platformie YouTube oraz Facebook.

Skip to content