Właśnie dziś (30 listopada) radni Miasta Sławno jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem gminnego programu na rzecz seniorów. Program ten (tzw. polityka senioralna) określa kluczowe kierunki rozwoju Sławna do 2030 roku w odniesieniu do osób starszych. Opracowaliśmy go we współpracy z mieszkańcami Sławna, Miejską Radą Seniorów w Sławnie oraz tutejszymi instytucjami i organizacjami.

W programie zdefiniowaliśmy wspólnie następujące cele:

CEL 1. Podwyższenie standardu opieki zdrowotnej nad seniorami, w tym m.in.:

  • zwiększenie dostępności oferty medycznej dla osób starszych,
  • działania interwencyjne w zakresie upowszechnienia dostępu do specjalistycznych porad,
  • zwiększenie świadomości zdrowotnej osób starszych i rozwój profilaktyki.

CEL 2. Wzmocnienie integracji i aktywności środowiska seniorów, w tym m.in.:

  • tworzenie warunków dla indywidualnej i zbiorowej aktywności seniorów,
  • dialog ze środowiskiem seniorów i zarządzanie informacją,
  • wzmacnianie kompetencji cyfrowych i cyfrowe wsparcie rozwoju.

CEL 3. Dostosowywanie przestrzeni publicznej do potrzeb osób starszych, w tym m.in.:

  • weryfikacja stanu przestrzeni publicznej pod kątem potrzeb i oczekiwań seniorów,
  • wspieranie pozytywnych zmian i rozwiązań w dziedzinie zarządzania przestrzenią publiczną,
  • realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Przyjęcie programu senioralnego to dopiero początek długiej drogi. Trzymamy kciuki realizację zgłoszonych postulatów. Mamy nadzieję, że każdy kolejny rok przyniesie konkretne działania służące poprawie sytuacji osób starszych w Sławnie.

[ZAPOZNAJ SIĘ Z DOKUMENTEM]