Z inicjatywy Zespołu Doradczego ds. Seniorów, działającego przy prezydencie Stargardu, uruchomiono program „Złota Rączka” będący odpowiedzią na potrzeby najstarszych mieszkańców tego miasta, głównie osób samotnych.

Jest to bezpłatna pomoc przy drobnych naprawach w domu. Z usług mogą skorzystać osoby, które mają ukończone 75 lat, mieszkają samotnie i posiadają Stargardzką Kartę Seniora.

W ramach programu wykonywane są prace remontowe niewymagające specjalistycznej wiedzy oraz natychmiastowej interwencji tj. wymiana żarówki, naprawa gniazdek elektrycznych, uszczelnienie okien, wyregulowanie klamek itp.

Usługa wykonywana jest bezpłatnie z materiałów dostarczonych przez użytkownika lokalu za wyjątkiem drobnych materiałów naprawczych, których wartość nie przekracza 10 zł, a niezbędnych do wykonania usługi, których koszt ponosi urząd miasta.

Podobne programy realizowane są w wielu innych polskich miastach np. w Bydgoszczy, Kraśniku, Lesznie, Wrocławiu, Poznaniu, Krakowie czy Katowicach.

Zachęcamy rady seniorów do wdrożenia takiej inicjatywy w swoich gminach.