Dębnowska Rada Seniorów (powiat myśliborski), będzie jedną z tych rad, która weźmie udział w naszym projekcie „Profesjonalne i zaangażowane Rady Seniorów”.

Wśród inicjatyw podejmowanych przez radę z Dębna wymienić należy: wznowienie monitoringu czystości powietrza, doświetlenie ulic w mieście, instalacja krzesełek dla seniora (miejsc odpoczynku), czy tzw. koperty życia. Największym sukcesem uznać można uruchomienie Jadłodzielnia Dębno.

Na zdjęciu (od lewej): Alicja Korban, Alicja Karczewska, Danuta Zemojtuk, Elzbieta Mielcarek (przewodnicząca), Zofia Janczak, Teresa Izydorska, Anatol Wierzchowski.

Drugi rząd: Jerzy Rzecholka, Andrzej Dobrowolski, Ewa Bajkiewicz.