Nasz projekt „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” wchodzi w końcowy etap. Za nami szkolenia dla rad seniorów, warsztaty nad opracowaniem lokalnych strategii senioralnych dla Wałcza, Dębna i Sławna. Odbyła się także dwudniowa Srebrna Konferencja w Goleniowie.

Teraz z trzema radami seniorów (Dębno, Sławno oraz Wałcz) przygotowujemy inicjatywy, które już niebawem zostaną zrealizowane na rzecz środowiska seniorów w poszczególnych gminach.

Na przykład w Dębnie odbędzie się BAL SENIORA. Będzie to okazja na spotkanie i poznanie seniorów działających w tutejszych organizacjach senioralnych. W Wałczu planowana jest organizacja WAŁECKICH DNI SENIORA natomiast rada seniorów ze Sławna przygotowuje integracyjną wycieczkę do Trójmiasta pod hasłem BLIŻEJ NIŻ MYŚLISZ.

Projekt „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” realizuje Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego ze Szczecina dzięki wsparciu z Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, który jest finansowany przez Islandię, Lichtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG.