Nie ma sensu opracowywać lokalnych strategii senioralnych, jeżeli nie będą one realizowane. W ramach naszego projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” powstały trzy lokalne polityki senioralne (Wałcz, Dębno, Sławno).

Aby nadać im „mocy sprawczej”, przeszliśmy od słów do czynów i wdrożymy wraz z radnymi seniorami kilka pierwszych pilotażowych projektów/inicjatyw na rzecz lokalnego środowiska osób starszych. Zostaną one wsparte łączną kwotą ok 21 tys. złotych.

Przykładowo w Wałczu z tamtejsza rada seniorów zorganizuje II Wałeckie Dni Seniora. Ze środków projektu pokryjemy koszt m.in. występu artystycznego, koszt ogniska integracyjnego na zakończenie rajdu rowerowego seniorów, czy też koszt drobnych nagród dla laureatów konkursu na najaktywniejszego i twórczego seniora artystę.