Do dziś w województwie zachodniopomorskim powstało ponad 20 rad seniorów. Niektóre aktywnie i twórczo działają, inne próbują zdefiniować swoją rolę, a jeszcze inne – z różnych przyczyn – nie przetrwały próby czasu.

Najstarszą i wciąż aktywną radą seniorów w regionie zachodniopomorskim jest Miejska Rada Seniorów w Karlinie. Została utworzona w kwietniu 2014 roku. W tym samym roku zawiązały się także rady seniorów w Koszalinie oraz Białogardzie.

Najmłodszą stażem jest z kolei Rada Seniorów w Darłowie utworzona we wrześniu 2019 roku.

„Pandemiczny” rok 2020 całkowicie zahamował proces powstawania rad seniorów. Od ponad roku nie powstała w woj. zachodniopomorskim żadna nowa rada. Pozostaje mieć nadzieję, że wkrótce ten negatywny trend ulegnie odwróceniu…

Realizowany przez nas projekt „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów” pozwoli objąć wsparciem zachodniopomorskie rady seniorów, tak aby jak najefektywniej mogły działać na rzecz senioralnych społeczności w swoich gminach. Projekt odbywa się dzięki dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.