Z radością informujemy, że Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego rozpoczęła realizację projektu „Profesjonalne i zaangażowane rady seniorów”.

Jego nadrzędnym celem jest wszechstronne wsparcie gminnych rad seniorów z regionu zachodniopomorskiego, tak aby jak najefektywniej mogły realizować swoją funkcję konsultacyjną, doradczą i inicjatywną w działaniach na rzecz środowiska osób starszych.

Tutaj dowiesz się czym zajmują się rady seniorów:https://polityka.zaczyn.org/abc-rad-seniorow/

W ramach projektu odbędzie się 200 godzin warsztatów oraz 2-dniowe seminarium sieciujące (wymiana doświadczeń między radnymi seniorami). Skorzysta z nich co najmniej 80 radnych z co najmniej 8 rad seniorów.

Kluczowym działaniem będzie natomiast opracowanie lokalnych strategii polityki senioralnej dla trzech wybranych gmin, z uwzględnieniem najlepszych praktyk w zakresie partycypacji obywatelskiej.

Finałem projektu będzie z kolei pilotażowe wdrożenie zapisów strategii poprzez realizację co najmniej trzech senioralnych inicjatyw. Ich realizację wesprzemy finansowo kwotą ponad 20 tys. złotych.

Na bazie zebranych doświadczeń opracowany zostanie przewodnik dla rad seniorów i samorządów upowszechniający metodologię oraz dobre praktyki w zakresie tworzenia i wdrażania lokalnej polityki senioralnej. Publikacja trafi do wszystkich samorządów w Polsce!

Projekt realizowany z dotacji Program Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.