Rady seniorów istnieją już w ponad 400 polskich gminach! Najwięcej jest ich na Mazowszu oraz na Śląsku natomiast najmniej w regionie warmińsko-mazurskim oraz podlaskim.